ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์งานวิจัย


ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์งานวิจัย
พึงพอใจมากที่สุด
6  28.6%
พึงพอใจมาก
6  28.6%
พึงพอใจปานกลาง
4  19%
พึงพอใจน้อย
0  0%
พึงพอใจน้อยที่สุด
0  0%

Number of Voters  :  21
First Vote  :  Monday, 09 October 2006 13:01
Last Vote  :  Monday, 24 July 2017 01:15